söndag 10 augusti 2014

Jämlik vård i hela Sverige!

I dagens mycket ideologiska sommartal poängterade Göran Hägglund (KD) vikten av att vården ska vara jämlik i hela Sverige. Det ska inte bero på var i Sverige man är bosatt hur länge man får vänta på den vård man har behov av. Som landstingspolitiker kan jag inte annat än hålla med om att en bra och jämlik vård i hela Sverige är viktigare än de lokala landstingspolitikernas makt över "sina" sjukhus. Det är nog dags att vi som driver vårdfrågor vågar tänka nytt, för patienternas och personalens bästa. Göran Hägglunds uppmaning att se över vårdens organisation är ett viktigt krav.

fredag 20 april 2012

Givande studiebesök på Tiohundra i Norrtälje!

Idag har jag haft förmånen att kunna delta i ett verkligt givande studiebesök på Tiohundra i Norrtälje. Tiohundra AB är ett bolag som ägs av Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Uppdraget för bolaget är att driva Norrtälje sjukhus och även svara för en stor del av den kommunala omvårdnaden.

Det är alltid lika intressant att få lyssna till personer som brinner för sin uppgift att med kunden (patienten, brukaren, den gamla sjuka människan m. m.)och som våga tänka nytt. Vi som deltog i detta givande studiebesök fick många tankar att ta med hem till Sörmland och den pågående diskussionen om framtidens hälso- och sjukvård.

Det var däremot tråkigt att ingen från de styrande majoriteterna i landstinget Sörmland eller i Katrineholms kommun eller moderaterna som parti vågade följa med till Norrtälje. Det hade nog både de som partier och även den kommande diskussionen tjänat på. Lösningarna på hälso- och sjukvårdens nuvarande och framtida problem behöver nya tankar och idéer.

torsdag 12 april 2012

Ingen rätt till heltid när (s) styr!

Att den (s)-ledda majoriteten i landstinget Sörmland inte vill införa rätt till heltid blev tydligt på gårdagens landstingsfullmäktige. I maj 2011 fick personalutskottet i uppdrag att utreda frågan. I nov. 2011 avslogs KDs motion om rätt till heltid. Motivet från (S) var att det redan pågick utredning, samtidigt fick personalutskottetett nytt uppdrag, nämligen att starta ett pilotprojekt.

På gårdagens fullmäktige fick personalutskottets ordförande Greger Tidlund (s) frågan om hur det gått med pilotprojektet. Svaret var att ingenting hänt! Vilken skrämmande nonchalans mot fattade beslut, men framförallt mot alla landstingsanställda som vill ha rätten till heltidsjobb! Att sossarna dessutom sviker sina egna och SKAFs kongressbeslut gör det hela ännu mera bedrövligt!
Nästa gång som personalutskottets ordförande får frågan om vad som hänt med rätten till heltidsjobb, förutsätter jag att hans svar är mindre nonchalant.

lördag 31 mars 2012

Matteuspassionen är verkligen kultur!!

I kväll har Filharmoniska sällskapet i Nyköping firat orkesterns 100-årsjubileum med att framföra Matteuspassionen av Bach. Framförandet skedd i samarbete med Nyköpings kammarkör, KFUMs kammarkör i Stockholm och en grupp elever från Adolf Fredriks musikklasser. Dirigent var Per Andersberg som med hjälp av musiker, körer och inlånade solister gav oss en musikalisk upplevelse av stora mått, dessutom ger de olika texterna oss i publiken mycket att tänka på. Jag kan inte tänka mig en bättre inledning på påskveckan än att få lyssna till Matteuspassionen.

Det känns verkligen roligt att få uppleva en så givande kväll. Dessutom blir man naturligtvis stolt över att Nyköping har så duktiga musiker och sångare. Att orkestern dessutom fungerat i över 100 år är också väldigt positivt. Alla dessa musiker och sångare skapar verkligen kulturupplevelser som vi alla måste hjälpas åt att stötta på olika sätt.

torsdag 29 mars 2012

Högre sjuksköterskelöner är nödvändigt!

Det är verkligen intressant att lyssna till kommentarerna om sjuksköterskeelevernas krav på en ingångslön på 24000 kr. Tyvärr verkar det som om många landstingsledningar inte riktigt har förstått att det numera är konkurrens om sjuksköterskorna. Dessutom är många landsting i en situation med en stor grupp sjuksköterskor som inom några år kommer att gå i pension.

Ska landstingen, inkl sörmländska, kunna klara av att rekrytera de sjuksköterskor som vården behöver är det nog dags att man börjar se över både löner och andra anställningsvillkor.

Att gång på gång få höra av vårdpersonal att bemanningen är så låg att man inte hinner ta de matraster som man faktiskt har rätt till, vittnar om en personalpolitik som inte är tar arbetsmiljön på allvar!

Ansvariga politiker och tjänstemän måste inse att valet kommer att stå mellan att ge sjuksköterskor rimligare löner eller att ta in hyrpersonal som kostar mycket mera!

fredag 9 mars 2012

Kommunala vårdskandaler mörkas!!

I veckan avslöjades svåra missförhållanden på det kommunala demensboende i Torshälla. Detta demensboende drivs av Eskilstuna kommun (en kommun som styrts av sossarna sedan den allmänna rösträtten infördes). Det är minst sagt förskräckliga missförhållanden som avslöjas i de otaliga Lex Maria-anmälningar som nu gjorts!

Att svårt dementa människor inte får den vård de faktiskt har rätt till är minst sagt upprörande! Men lika upprörande är mediernas tydliga ovilja att visa att det är ett kommunalt drivet boende. När radio Sörmland först presenterade nyheten fick man vänta länge innan man förstod att det var ett kommunalt boende. På samma sätt agerade övriga journalister när missförhållandena rapporterades, man valde oftast att enbart i en bisats informera om att det är sossestyrda Eskilstuna kommun som är ansvarig för verksamheten.

Den viktiga frågan till samtliga nyhetsredaktioner måste vara hur hade ni presenterat nyheten om det varit ett privat företag som varit ansvarig för demensboendet? Vi som följt debatten om äldreomsorgen kan se framför oss de krigsrubriker som då tagits fram i av de olika nyhetsredaktionerna! Skärpning alla journalister! Dags att ni behandlar kommunala missförhållanden i vården av våra äldre på samma sätt som ni angriper privata vårdgivare!

tisdag 6 mars 2012

Hur ska ni ha det med papparollen?

Ibland blir man mer än vanligt förvirrad av den offentliga debatten. För någon vecka sedan var de flesta opinionsbildareeniga om att det viktigaste politiska beslutet var att tillåta ensamstående kvinnor få rätt till insemination. Denna vecka är samma opinionsbildare lika överens om att kritisera det förhållande att för få pappor som är hemma med sina barn. Hur ska ni ha det med synen på pappornas roll och närvaro när det gäller de småbarnen?